Logo

Redaktion


Njemačko-bosanskohercegovačko udruženje pravnika/
Deutsch-bosnisch-herzegowinische Juristenvereinigung
DBHJV
c/o Pravni fakultet
Obala Kulina bana 7
71 000 Sarajevo
Tel. 00387 33 206350 lok./ext. 240
Društvo za istraživanje i recepciju nemačkog prava
Ljubiše Jovanovića 1
34 000 Kragujevac, Srbija
E-Mail: gesellschaft.deutschesrecht@gmail.com


Chefredakteure:

Prof. Dr. Meliha Povlakić, Dr. Stefan Pürner

 

Redakteure:

Prof. Dr. Slavko Đorđević, Prof. Dr. Zlatan Meškić,

Prof. Dr. Meliha Povlakić, Dr. Stefan Pürner,

Doz. Dr. Darja Softić Kadenić LL.M.

 

Exekutivredakteurin:

Doz. Dr. Darja Softić Kadenić LL.M.

 

Redaktion:

Dragana Radisavljević, Dana Trajcev-Božić,

Doz. Dr. Darja Softić Kadenić LL.M.

 

Übersetzer:

Prof. Dr. Slavko Đorđević, Prof. Dr. Zlatan Meškić,

M Jur (Oxon) Selma Mezetović Međić, MA,

Prof. Dr. Meliha Povlakić, Dr. Stefan Pürner,

Anita Rogošić, Doz.Dr. Darja Softić Kadenić LL.M.

 

Kontakt:

Nova pravna revija
Časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo
Anschrift: c/o Pravni fakultet
Obala Kulina bana 7
n/r Darja Softić Kadenić
E-Mail: novapravnarevija@gmail.com
Tel: 00387 33 206 350 lok./ext. 234