1/2012 1.6.2012.


Prijedlog Uredbe Evropskog parlamenta i Vijeća o Zajedničkom evropskom pravu prodaje (KOM (2011) 635 final)

Autor: Wulf-Henning Roth, LL. M.

Stranica: 9

Jedinstvena pravila o imovinsko-pravnim aspektima registrirane zajednice u Evropskoj uniji – Prijedlog Uredbe o nadležnosti, mjerodavnom pravu i priznanju i izvršenju odluka u oblasti imovinsko-pravnih odnosa osoba u registriranoj zajednici od 16. 3. 2011.

Autor: Anita Duraković

Stranica: 18

Perspektive reforme njemačkog prava mobilijarnog osiguranja

Autor: Hano Ernst

Stranica: 27

Direktiva 2011/83/EU o pravima potrošača od 25. oktobra 2011. godine, Sl. list EU 2011, L 304/64

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 43

Planirana zakonodavna djelatnost i zakonodavni akti u pripremi

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 49

Presuda Suda Europske unije C-495/10 vezana uz odgovornost proizvođača za neispravnost proizvoda

Autor: Danijela Vrbljanac

Stranica: 52

“Evropski sud za ljudska prava” i “Sud Evropske unije”

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 56

Aktuelnosti iz njemačke sudske prakse

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 57

Ovlast arbitražnog tribunala na izricanje privremenih mjera u skladu sa revidiranim članom 17. UNCITRAL Model zakona

Autor: Aida Skenderagić, Ilma Kasumagić

Stranica: 58

Zvonimir Slakoper, Vilim Gorenc, uz suradnju Maje Bukovac Puvača Obligaciono pravo – Opći dio, Sklapanje, promjene i prestanak ugovora

Autor: Meliha Povlakić

Stranica: 65

Vladimir V. Vodinelić, Građansko pravo, Uvod u građansko pravo i Opšti deo građanskog prava

Autor: Meliha Povlakić

Stranica: 69

Revija za pravo osiguranja – časopis za teoriju i praksu osiguranja

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 72

James R. Maxeiner, Failures of American Civil Justice in International Perspective

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 72

Paul Johannes Anselm von Feuerbach – II dio

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 74

Promocija časopisa “Nova pravna revija” i okrugli sto “Recepcija nemačkog prava u BiH i Srbiji” koji su održani na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Autor: Slavko Đorđević

Stranica: 76

Međunarodna naučna konferencija “Tursko & bosanskohercegovački pravni simpozij”

Autor: Amila Ferhatović

Stranica: 78

Program “Comparative Constitutional Law and European Law Program 2012” na Pravnom Fakultetu u Sarajevu

Autor: Emina Mameledžija

Stranica: 80

Pravo na internetu

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 81

Iz aktivnosti IRZ fondacije u regiji

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 82