1/2014 1.6.2014.


Uzimanje u obzir stranih normi neposredne primene u evropskom međunarodnom ugovornom pravu

Autor: Andreas Köhler

Stranica: 9

“Anonimizacija” tužiteljskih akata u toku istrage

Autor: Azra Kuči, LL.M. (Geneva)

Stranica: 19

Problemi u dostavljanju pismena u FBiH sa prijedlozima de lege ferenda

Autor: Asmira Bešić

Stranica: 27

O nedostatku ustavnih odredbi o objavljivanju propisa – kritika na osnovu primjera iz sudske prakse

Autor: Milan Blagojević

Stranica: 33

Načelo povjerenja u zemljišnu knjigu u najnovijoj praksi Vrhovnog suda Federacije BiH

Autor: Meliha Povlakić

Stranica: 41

O noveli Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine

Autor: Živorad Rašević

Stranica: 50

Predstečajna nagodba – Mogućnosti u Bosni i Hercegovini

Autor: Mujo Vilašević

Stranica: 66

Aktuelnosti iz evropskog prava: Pravo intelektualnog vlasništva, krivično pravo, radno pravo, građansko pravo

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 72

Aktuelnosti iz njemačke sudske prakse

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 77

Kratak kritički osvrt na priznanje i izvršenje stranih javnobeležničkih isprava prema Zakonu o javnim beležnicima Srbije

Autor: Slavko Đorđević

Stranica: 81

Uvod u upravne propise o službenom vrednovanju rada sudija u Nemačkoj; Prevod upravnog propisa savezne države Sjeverne Rajne – Vestfalije iz 2005. godine

Autor: Gerd Heinrich Kemper

Stranica: 85

Uvod u sistem građanskog prava

Autor: Dušan Nikolić, Selma Mezetović, LL.M.

Stranica: 98

Maja Kostić-Mandić, Opšta klauzula odstupanja od mjerodavnog prava – u savremenom međunarodnom privatnom pravu

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 100

O dva jubileja i dva zbornika

Autor: Hajrija Sijerčić Čolić

Stranica: 101

Pravo Evropske unije na hrvatskom jeziku

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 103

Međunarodna konferencija “Novo stvarno pravo Federacije Bosne i Hercegovine”

Autor: Selma Mezetović, LL.M.

Stranica: 105

Radionica “Mehanizmi kolektivne zaštite u jugoistočnoj Evropi”, Univerzitet u Sarajevu, 28. juni 2014. – Izvještaj

Autor: Dušan Popović

Stranica: 106

Iz aktivnosti Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ): Konferencija “Zaštita prava na slobodu i bezbednost i zabrana torture” 19.-21. jun 2014. godine na Zlatiboru, Srbija

Autor: Dragana Radisavljević, Stefan Puerner

Stranica: 109

Izvještaj sa notarske hospitacije

Autor: Mia Softić, LL.M.

Stranica: 111