1/2013 1.6.2013.


Razvoj prava kroz sudsku praksu Saveznog ustavnog suda Njemačke

Autor: Jutta Limbach

Stranica: 9

Uvođenje Zajedničkog evropskog prava prodaje i prigovor zbog povrede principa subsidijarnosti

Autor: Thomas Meyer

Stranica: 12

Osnove potrošačkog prava Evropske Unije

Autor: Hannes Rösler, LL.M.

Stranica: 20

Redefinisanje sadržaja osnovnih međunarodnih radnopravnih standarda

Autor: Mehmed Hadžić

Stranica: 29

Uloga formalne odbrane u različitim fazama postupka

Autor: Bisera Kalaba

Stranica: 36

Uredba (EU) br. 1215/2012 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2012. godine o nadležnosti i priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (Sl. list EU 2012, L 351/1)

Autor: Dženana Radončić, Zlatan Meškić

Stranica: 46

Unitarni patent: jedinstvo i nesigurnost

Autor: Iza Razija Mešević

Stranica: 55

Prikaz presude Evropskog suda za ljudska prava od 6. novembra 2012. godine u predmetu Ališić i dr. protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije (“Ljubljanska banka”)

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 58

Aktuelnosti iz zakonodavstva (Izmjene u oblasti prava najma, Zakon o pravima pacijenata)

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 62

O nekim karakteristikama kaznene (zatezne) kamate u Zakonu o obligacionim odnosima u Republici Makedoniji

Autor: Kimo Čavdar

Stranica: 68

Republika Hrvatska: Zakonske odredbe o nedavno uvedenom jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću “j.d.o.o.” – uvod u rubriku

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 72

Goran Marković, Bosanskohercegovački federalizam, Službeni glasnik/University Press, Beograd/Sarajevo, 2012

Autor: Nedim Kulenović

Stranica: 79

Sjef van Erp, Bram Akkermans (ed.), Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Property Law, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2012

Autor: Darja Softić Kadenić

Stranica: 81

Friedrich Carl von Savigny (Fridrih Karl fon Savinji)

Autor: Slavko Đorđević

Stranica: 83

Poruke Međunarodnog kongresa evropskog i uporednog ustavnog prava

Autor: Tanasije Marinković

Stranica: 87

Pravo na internetu

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 88