1/2011 1.8.2011.


Izazovi za European Law Institute

Autor: Reinhard Zimmermann

Stranica: 9

Kolizionopravno vezivanje prethodnog pitanja kao uzrok protivrečnosti pravnih normi i primena prilagođavanja

Autor: Slavko Đorđević

Stranica: 18

Upravno sudstvo u Češkoj Republici – razvoj i odabrani problemi – Dio I

Autor: Vojtech Šimiček

Stranica: 29

Protivizvršenje u Republici Makedoniji – problemi i dileme

Autor: Arsen Janevski, Tatjana Zoroska-Kamilovska

Stranica: 34

Nova penologija i tranziciona pravda

Autor: Dalibor Bingas

Stranica: 41

Žene na izdržavanju kazne u Federaciji Bosne i Hercegovine

Autor: Bisera Kalaba

Stranica: 51

Osiguranje prijevoza novca

Autor: Goran Bilandžija, Nataša Laličević

Stranica: 60

Novo uređenje oblasti autorskih i srodnih prava i njihovog kolektivnog ostvarivanja u Bosni i Hercegovini

Autor: Iza Razija Mešević

Stranica: 69

Uredba (EU) br. 1259/2010 o provođenju pojačane suradnje u oblasti izbora mjerodavnog prava za razvod i rastavu braka i mehanizam pojačane suradnje

Autor: Anita Duraković

Stranica: 71

Njemačko-francuski izborni imovinski bračni režim u pripremi

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 76

Ex officio kontrola nepoštenosti ugovornih klauzula

Autor: Almedina Šabić

Stranica: 77

“Softlaw”

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 81

SR Njemačka reagira Zakonom o terapeutskom zbrinjavanju na odluku Evropskog suda za ljudska prava

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 81

Iz sudske prakse njemačkog Saveznog suda

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 82

Sprečavanje i suzbijanje seksualnog iskorištavanja djece i dječije pornografije

Autor: Hajrija Sijerčić Čolić

Stranica: 85

O Komentaru Ustava Bosne i Hercegovine (Steiner Ch./Ademović N., Komentar Ustava Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2010)

Autor: Lejla Balić

Stranica: 93

Misita N., Evropska unija – osnivanje i razvoj, Sarajevo, 2010

Autor: Dina Bajraktarević

Stranica: 95

Bahtijarević, 130 godina Kantonalnog suda u Sarajevu, Sarajevo, 2011.

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 96

O djelatnosti IRZ Fondacije u regiji i šire

Autor: Christian Hueck, Stefan Puerner

Stranica: 97

Prijem Komisije entitetskih notarskih komora Federacije BiH i Republike Srpske u Međunarodnu uniju notara – UINL

Autor: Meliha Povlakić

Stranica: 100

Pravo na internetu

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 102

In memoriam Claus Vreden

Autor: Redakcija :

Stranica: 103