1/2017 1.5.2017.


Zakonska hipoteka kao sredstvo naplate poreza u Federaciji Bosne i Hercegovine

Autor: Rijad Hamidović

Stranica: 7

Parlamentarni zakonodavni postupak u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji (1. dio)

Autor: Zsolt Szabó, PhD, LL.M.

Stranica: 16

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru nekretnina Republike Srpske od 12. 12. 2016. (Službeni glasnik Republike Srpske 110/16)

Autor: Meliha Povlakić

Stranica: 23

Kratak osvrt na pravni položaj istopolnih parova u Republici Srbiji i potencijalna rešenja de lege ferenda za neka međunarodno-privatnopravna pitanja istopolnih zajednica, zaključenih u inostranstvu

Autor: Mina Stančić

Stranica: 30

Aktuelnosti iz evropskog prava

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 36

Manje vladavine (i prava) a više pravne države u Europskoj uniji – pravna polemika

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 39

Aktuelne presude njemačkog Saveznog vrhovnog suda (Bundesgerichtshof)

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 40

Zakon protiv dopinga u sportu (Antidopinški zakon – AntiDopG): tekstualna dokumentacija sa pravnom kvalifikacijom Robert von Rymon Lipinski: Uvod

Autor: Redakcija :

Stranica: 42

Prikaz knjige: Walter Gierl/Dr. Andreas Köhler/Prof. Dr. Ludwig Kroiß/ Harald Wilsch, Internationales Erbrecht – EuErbVO / IntErbRVG, 1. Auflage, Baden-Baden, 2015

Autor: Slavko Đorđević

Stranica: 49

Prikaz knjige: Benjamina Londrc, Pravni položaj Jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine (Sarajevo 2016)

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 51

Prikaz knjige: Thomas Seeber, Das Österreichische Kreditkonsortium (Austrijski kreditni konzorcij), Beč, 2016

Autor: Darja Softić Kadenić

Stranica: 51

Prikaz knjige: Maja Kostić-Mandić, Međunarodno privatno pravo, Podgorica, 2017

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 52

Izveštaj sa regionalnog seminara: “Uvod u nemačko pravo” od 25. do 27. 11. 2016. godine, Beograd

Autor: Petar Brudar

Stranica: 53

Praksa za mlade advokate u organizaciji Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) – Prilika koju ne smete propustiti

Autor: Miloš Kuzman, M.A., LL. M

Stranica: 56

Utjecaj njemačke pravne tradicije na pravne biblioteke i bibliotečke fondove i razmjena iskustava u umrežavanju biblioteka (Mostar, 15–16. 9. 2016. godine)

Autor: Mirela Rožajac-Zulčić

Stranica: 58