1-2/2015 1.11.2015.


O novom mađarskom Građanskom zakoniku

Autor: Lajos Vékás

Stranica: 21

Unutra ili vani? Tumacenje propisa o ugovorima zakljucenim van poslovnih prostorija u svjetlu njemackog i evropskog prava

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 32

Primena klauzule odstupanja u stvarnopravnim odnosima sa elementom inostranosti

Autor: Slavko Đorđević

Stranica: 42

Mračna strana strana njemackog prava: (ne)pravo u nacionalsocijalizmu na primjeru diskriminacije pripadnika židovske vjeroispovijesti u građanskom pravu

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 54

Pojam i uloga Treuhanda u pravu i praksi Njemacke, Austrije i Švicarske i njegov moguci uticaj na razvoj prava u Bosni i Hercegovini i regionu

Autor: Darja Softić Kadenić

Stranica: 69

Pravne posledice nalaza skrivenog blaga u srpskom pravu

Autor: Aleksandra Pavićević

Stranica: 86

Kauciona hipoteka – što je to? (uz primjer iz sudske prakse)

Autor: Bruno Ružicka, Jakob Nakić

Stranica: 94

Aktuelnosti iz evropskog prava

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 103

Zakonski propisana minimalna placa kao novina u njemackom pravu

Autor: Lenka Pavletić

Stranica: 105

Novi instrument u njemackom pravu o najmu prostora: uvođenje “kočnice za cijene najma”

Autor: Christian Beyer

Stranica: 107

Mehanizmi ujednacavanja sudske prakse u nemackom pravu; Uvod; Izvodi iz zakonâ

Autor: Holger Hembach, Stefan Puerner

Stranica: 113

Hans Litten (1903–1938) – Advokat koji je raskrinkao Hitlera

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 124

Slavica Krneta (1927–2010)

Autor: Meliha Povlakić

Stranica: 133

XVI godišnja konferencija “Pravo osiguranja, uprava i transparentnost – osnove prava sigurnosti”, Palic, april 2015.

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 138

Prikaz Zbornika radova s IX savjetovanja iz oblasti građanskog prava pod nazivom “Aktuelna pitanja građanskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini – teorija i praksa” Jahorina, 2014.

Autor: Dejan Pilipović

Stranica: 139

Prikaz knjige: Regina Rauxloh, Plea Bargaining in National and International Law: A Comparative Study, Abingdon, 2012

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 142

Aktualizirano download područje na internetskoj stranici IRZ-a

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 144

Projekt EU za podršku moldavskim državnim tijelima u kaznenopravnom postupku istrage

Autor: Gerassimos Fourlanos

Stranica: 146

Susret pravnih i srodnih biblioteka Jugoistocne Europe (SEALL, 2015.)

Autor: Edita Bačić

Stranica: 147

Izvještaj o učešću na Vis Moot takmičenju

Autor: Fahira Brodlija

Stranica: 149

Moje iskustvo u Bundestagu – Međunarodna parlamentarna stipendija (IPS)

Autor: Sabina Ljuca, M.A.

Stranica: 151