2/2012 1.12.2012.


Intervju s ministricom pravde SR Njemačke, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (zastupnica u Bundestagu) za “Novu pravnu reviju” – časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo

Autor: Redakcija :

Stranica: 9

Sudska praksa o ujedinjenom zločinačkom poduhvatu (UZP) – ponovni osvrt na jednu priču bez kraja

Autor: Wolfgang Schomburg

Stranica: 12

Kritički prilog o pitanju mogućnosti nekauzalnog i neakcesornog uređenja prava obezbeđenja – istovremeno ispitivanje poželjnosti fenomena fiducije u jugoistočnoj Evropi

Autor: Nataša Hadžimanović

Stranica: 32

Aktuelnosti iz evropskog prava

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 44

Praksa Suda pravde Evropske unije: Komentar slučaja C-555/07 Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG

Autor: Adnan Mahmutović

Stranica: 46

Posebni oblici unifikacije – Regulativa EU 261/2004 o uspostavljanju zajedničkih pravila i pružanju pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja leta i dugotrajnih kašnjenja

Autor: Berin Riđanović

Stranica: 52

Aktuelnosti iz njemačkog zakonodavstva i sudske prakse

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 61

Споразум о сведочењу окривљеног у кривичном процесном законодавству Србије

Autor: Veljko Turanjanin

Stranica: 65

Nikola Tica: 10. knjiga nemačkog Zakona o parničnom postupku: Nemačko arbitražno pravo (prevod)

Autor: Jens Bredow, Slavko Đorđević

Stranica: 73

Prikaz spomenice: Stefan Hülshörster/Dirk Mirow (Hrsg.) “Deutsche Beratung bei Rechtsund Justizreformen im Ausland: 20 Jahre Deutsche Stiftung für internationale Zusammenarbeit” (“Nemačka kao savetnik u reformi prava i pravosuđa u inostranstvu: 20 godina Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju”)

Autor: Lazar Glišović

Stranica: 81

Davor Babić, Christa Jessel Holst, “Međunarodno privatno pravo – Zbirka unutarnjih, europskih i međunarodnih propisa”

Autor: Selena Tomović

Stranica: 83

Alenka Šelih, Aleš Završnik (Editors), “Crime and Transition in Central and Eastern Europe”

Autor: Vildana Vranj

Stranica: 85

Bosa Nenadić, “O jemstvima nezavisnosti ustavnih sudova – sa posebnim osvrtom na Ustavni sud Srbije”

Autor: Mladen Vukčević

Stranica: 89

Wiguläus Xaverius Aloysius von Kreittmayr

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 91

Međunarodna naučna konferencija “Legal Perspectives on Gender Equality in South East Europe”

Autor: Ivana Grubešić

Stranica: 92

Izvještaj s radionice “Aktualna pitanja oporezivanja u Bosni i Hercegovini” (Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i zakoni EU o oporezivanju prihoda u kontekstu primanja ostvarenih u inostranstvu, potrebne izmjene u procesu kandidature za članstvo u EU)

Autor: Kanita Imamović-Čizmić

Stranica: 95

“First South East European (SEE) Post-Doc Colloquium in Private Law” – prikaz

Autor: Ivana Kanceljak

Stranica: 96

Izvještaj za tematsku konferenciju “Reforma pravosuđa u zemljama u tranziciji – 20 godina Fondacije IRZ”

Autor: Aleksandar Lj. Spasov

Stranica: 98

Međunarodna konferencija “20 godina IRZ-Fondacije”, Berlin, 25. oktobra 2012

Autor: Meliha Povlakić

Stranica: 99

Međunarodna konferencija “4. dan njemačkog prava”, Sarajevo, 30. novembra 2012

Autor: Meliha Povlakić

Stranica: 100

Pravo na internetu

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 102