2/2017 1.12.2017.


Raspolaganje bračnom stečevinom i zaštita povjerenja u zemljišne knjige u praksi Ustavnog suda BiH

Autor: Arben Murtezić, Davor Trlin, Franjo Dragičević

Stranica: 7

Parlamentarni zakonodavni postupak u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji (2. dio)

Autor: Zsolt Szabó, PhD, LL.M.

Stranica: 19

Aktuelnosti iz evropskog prava

Autor: Zlatan Meškić

Stranica: 30

Legitimizacija konstitucionalizacije pravnog poretka EU – Povelja EU o temeljnim pravima i direktive

Autor: Jasmin Muratagić

Stranica: 35

Novine u nemačkom zakonodavstvu

Autor: Stefan Puerner

Stranica: 47

Primjena Bečke konvencije o međunarodnoj prodaji robe pred sudovima u Bosni i Hercegovini

Autor: Branka Skoko, Zlatan Meškić

Stranica: 53

Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH – pravni okvir, stanje i perspektive

Autor: Arben Murtezić

Stranica: 58