Logo

Uredba (EU) br. 1259/2010 o provođenju pojačane suradnje u oblasti izbora mjerodavnog prava za razvod i rastavu braka i mehanizam pojačane suradnje


Autor(i):
Doc. dr. Anita Duraković

preuzmite PDF verziju