Logo

Prava na izumu koja mogu biti predmet ovrhe – hrvatska, europska i međunarodna perspektiva


Autor(i):
Doc. dr. Hano Ernst
Doc. dr. Romana Matanovac Vučković

preuzmite PDF verziju