Logo

Kratak kritički osvrt na priznanje i izvršenje stranih javnobeležničkih isprava prema Zakonu o javnim beležnicima Srbije


Autor(i):
Prof. Dr. Slavko Đorđević

preuzmite PDF verziju