Serija knjiga „Doprinosi iz djelatnosti IRZ-a u Severne Makedonije"


...

Izlaganja od upravnoto pravo i upravnoto sudstvo

(Pridonesi od dejnosta na IRZ, Makedonija, tom III)

preuzmite PDF verziju

Uvod

Sadržaj

Predgovor

...

Voved vo Evropsko pravo

(Pridonesi od rabotata na Fondacijata za megjunarodna pravna sorabotka (IRZ), Makedonija, tom II)

preuzmite PDF verziju

Uvod

Sadržaj

Predgovor

...

Zakon za krivična postapka na Sojuzna Republika Germanija

(Pridonesi od rabotata na Fondacijata za megjunarodna pravna sorabotka (IRZ), Makedonija, tom I)

preuzmite PDF verziju

Uvod

Predgovor